قرارداد انرژی و اینترنت

پس از اجاره منزل در آلمان باید یک قرارداد برق و اینترنت( و همچنین در صورت نیاز یک قرارداد گاز) به نام خودتان با شرکتهای ارایه دهنده ببندید. این قراردادها حداقل دوساله هستند و اگر از این منزل به جای دیگری منتقل شوید میتوانید قرارداد خود را به منزل جدیدتان منتقل کنید.

با خدمات ما میتوانید در کمتر از یکساعت , کاملا بصورت آنلاین با ارسال اطلاعات منزل و اطلاعات شناسایی خودتان , یک قرارداد برق یا اینترنت یا گاز را منعقد کنید.
مبلغ ماهانه این قراردادها بسته به تعرفه ای که تهیه میکنید, از حساب شما کسر خواهد شد.

در بخش تماس با ما میتوانید درخواستتان را به ایمیل ما ارسال کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه برق میتوانید وویس زیر را گوش کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=dq7hbDeeW4E&t=1s