انواع خدمات بیمه ای در کشور آلمان

بیمه در آلمان

 

انواع خدمات بیمه ای در کشور آلمان

موسسه مهاجرتی راه آلمان ارایه تمامی خدمات مهاجرتی به آلمان.

خدماتی که ما به شما ارایه میدهیم شامل بیمه های زیر است.

خدمات بیمه در کشور آلمان

                               بیمه مسافرتی یک هفته ای یا بیشتر جهت ارایه به سفارت.

                               بیمه درمانی از لحظه ورود به آلمان برای دانشجویان و شاغلین از ماهانه ۳۳ یورو به بالا.

                              بیمه پروژه ها برای کارافرینان و صاحبان انواع پروژه.

                              در بخش تماس با ما میتوانید درخواستتان را به ایمیل ما ارسال کنید.