یوتیوب یا تیک توک؟ آینده کدام است؟

به سختی کسی وجود دارد که از این دو بستر رسانه اجتماعی برای فیلم ها آگاهی نداشته باشد. یوتیوب بسیار قدیمی تر است و وقتی صحبت از هر سیستم عامل آنلاین برای فیلم ها می شود ، پادشاه بوده است. از طرف دیگر ، Tik-tok روند جدید فیلم های کوتاه تلفن های هوشمند است و تعامل جوانان …

 یوتیوب یا تیک توک؟ آینده کدام است؟ Read More »