تجربه ی دریافت ویزا

به قلم مینا من حدودا یک ساعت قبل از ساعت مقرر گفته شده در ایمیل سفارت حضور داشتم. وقت من ساعت ۹ بود ولی من ساعت ۸:۴۵ وارد سفارت شدم. با نشون دادن ایمیل سفارت و پاسپورت اجازه ورود پیدا کردم. بعد از چک امنیتی دوباره پاسپورت رو با لیست ویزاهای دانشجویی چک میکنند و …

تجربه ی دریافت ویزا Read More »