داشتن رقیب, نیازی حیاتی

هیچوقت یادتون نره , بودن رقیب در یک بازار, به معنای قدرت اون بازار و تقاضای بالاش هست. اگر چیزی در چنته دارید, حرفی برای گفتن دارید و عاشق این بازارید و میدونین میتونین توش یک جولانی بدین, وارد شید, متفاوت مجصول ارایه بدید. تمام