پرداخت مالیات و گمرک در واردات محصول به آلمان

قوانین شرکتهای کوچک : در gewerbe یا همان پروانه کار میتوانید اعلام کنید من مالیات ارزش افزوده نمیخواهم پرداخت کنم. در حالت عادی شما باید ب ازای هر میزان سودی که دارید؛ مالیات پرداخت کنید.اما اگر بفقایونگ (ازادی از مالیات) داشته باشید برای پرداخت مالیات؛ پس چیزی پرداخت نمیکنید برای مالیات همچنین اما در زمان …

پرداخت مالیات و گمرک در واردات محصول به آلمان Read More »