آزمون تست داف TestDaf

ایرانیان بسیاری علاقه مند تحصیل در آلمان هستند و برای این امر نیازمند ارائه نمره TDN 4 از آزمون تست داف TestDaf یا آزمون زبان آلمانی می باشند. تست داف مخفف عبارت آلمانی Test Deutsch als Fremdsprache به معنای آزمون زبان آلمانی به عنوان زبان دوم می باشد. هدف از این آزمون تایید مهارت زبان آلمانی متقاضیانی است …

آزمون تست داف TestDaf Read More »