چرا امسال بهترین موقع فروش در آمازون است؟

COVID-19 در حال شکل دهی نحوه اداره جهان است. با بیش از 1.6 میلیون آلوده در سراسر جهان ، بسیاری از کشورها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس در معرض قرنطینه هستند. این امر باعث شد بسیاری از اقتصادهای جهان از کنترل خارج شوند . علاوه بر این ، بسیاری از صنایع از جمله توریسم ، مسافرت …

چرا امسال بهترین موقع فروش در آمازون است؟ Read More »