ویدئو تبلیغاتی شما باید چگونه باشد؟

ویدئو تبلیغاتی شما, تعیین کننده موفقیت یا شکست شماست.چرا؟ چون امروزه با ویدئو است که میتوانید نظر بقیه را جلب کنید.دوران تکست و عکس به پایان رسیده و هرکس از سلاح ویدئو استفاده کند برنده است. اما 95 درصد از ویدئو ها را کسی تا انتها تماشا نمیکند. چرا؟ چون دلایل زیر در آن رعایت نشده اند.