تحصیل فیزیوتراپی در آلمان

به طور کلی برای تحصیل فیزیوتراپی در آلمان باید دوره ی 3 ساله و در مجموع حدود 4500 ساعتی را تحصیل نمود که این تحصیل به صورت عملی و تئوری بوده و بعد از به پایان رسیدن این دوره باید در امتحان ایالتی شرکت کرده و نمره ی قبولی را به دست آورد. دانشجویان پس …

تحصیل فیزیوتراپی در آلمان Read More »