حقایق جالب در مورد المان

واقعیت جالب درباره آلمان: کشور آلمان ۸۱ میلیون نفر جمعیت دارد. یک سوم از آلمان هنوز از جنگل پوشیده شده است. آلمان عضو اتحادیه اروپا است. ۶۵ درصد از بزرگراه های آلمان محدودیت سرعت ندارند. دانشگاه برای همه (حتی غیر آلمانی ها) رایگان است. در سال ۲۰۱۴ آلمان شهری دانشگاه ها را حتی برای دانشجویان …

حقایق جالب در مورد المان Read More »