شرایط تحصیل در دانشگاه هومبولت برلین

دانشگاه هومبولت برلین (humboldt-universität zu berlin) یکی از قدیمی ترین دانشگاه های شهر برلین است که در اکتبر سال ۱۸۱۱ با نام دانشگاه برلین تاسیس شد. این دانشگاه به شدت دانشگاه های اروپا و دانشگاه های غرب را تحت تاثیر قرار داده است. در سال ۱۹۴۹ این دانشگاه به دانشگاه هومبولت تغییر نام پیدا کرد. پردیس …

شرایط تحصیل در دانشگاه هومبولت برلین Read More »