تفاوت بیزنس پلن و مارکتینگ پلن

یزنس پلن , برنامه همه جانبه بیزنس شماست که بخشی از آن , مارکتینگ پلن هم میباشد. بیزنس پلن یعنی چه هدفی بیزنس ما دارد, چه نیروهایی نیاز داریم, چه تجهیزات و سخت افزار یا نرم افزاری مورد نیاز است