ویزای جویای کار یا جاب سیکر

سالهاست این ویزا از طریق سفارت آلمان ارایه میشود. چهار سال پیش وقتی من برای این ویزا اقدام کردم , سختگیری آنچنانی روی انگیزه نامه , رزومه , مدرک زبان یا سابقه کاریابی های آنلاین وجود نداشت. اکنون اما ارایه مدارک به سفارت نیاز به طراحی خاصی دارد. اولین عنصر انسجام و پیوستگی عناصر پرونده …

ویزای جویای کار یا جاب سیکر Read More »