اقامت دائم دانشجویان بعد از تحصیل

دانشجویان اگر پس از اتمام درس( کارشناسی یا ارشد یا دکترا) دو سال در کاری مربوط به رشته تحصیلی که در آلمان خوانده اند کار کنند ( شرط حقوق وجود ندارد) و در این دو سال بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشند, میتوانند تقاضای اقامت دایم یا § ۱۸b Niederlassungserlaubnis کنند. بدیهی است هر دانشجو پس …

اقامت دائم دانشجویان بعد از تحصیل Read More »