ویزای کاری المان

صبح روز دوم مارچ ۲۰۲۰ ک اولین روز کاری مارچ بود, با چند اداره تماس گرفتم. هیچ کدام اطلاع زیادی نداشتند.یک نفر گفت اجازه دهید گوگل کنم. یک نفر گفت ابلاغ شده ک انجام بدهیم.

اگر در آلمان هستید و کار یا کاراموزی پیدا کردید, به اداره خارجی ها مراجعه کنید و تقاضای بررسی درخواست و صدور اجازه کار و درصورت نیاز آفنتهالت ( اقامت) جدید کنید. اگر کار شما شامل شرایط بلوکارت باشد, اداره خارجی ها بدون نیاز به تصمیم اداره کار, میتواند در مورد اقامت شما تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت دو تا سه هفته طول میکشد تا اداره کار به شما تاییدیه بدهد. اینکه حقوق شما کمتر از پایه حقوق نباشد و یا اینکه نسبت به عنوان شغلی شما, خیلی بالا یا پایین نباشد. از سوی دیگر, ممکن است به قانون شباهت عنوان مدرک تحصیلی و شغلی شما رجوع شود.

این درحالیست که از مارچ ۲۰۲۰ طبق قانون نیروی ماهر ۲۰۲۰ , این قانون باید حذف شده باشد و هرکس با هر عنوانی از یک مدرک دانشگاهی میتواند شغل غیر مرتبط را بگیرد. از نظر من در ادارات آلمان هنوز سایه ای از ناواضحی این قانون به چشم میخورد. صبح روز دوم مارچ ۲۰۲۰ ک اولین روز کاری مارچ بود, با چند اداره تماس گرفتم. هیچ کدام اطلاع زیادی نداشتند.یک نفر گفت اجازه دهید گوگل کنم. یک نفر گفت ابلاغ شده ک انجام بدهیم اما هنوز جزییات مشخص نیست و .. /

تنها اتاق بازرگانی شهر کلن اطلاعات بهتری داشت که این نهاد هم نقش مشاور و واسط و تا حدی اموزش دهنده ی ادارات دیگر هست نه تصمیم گیرنده. در نهایت امیدواریم بزودی منبع دقیق و قابل اتکایی پیدا کنیم . با فاصله گیری از بحران کرونا شاید در ابتدای ۲۰۲۱ , بتوان اینده روشن تری برای قوانین اقامتی کاری در آلمان انتظار داشت.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top