ویزای جویای کار یا جاب سیکر

سالهاست این ویزا از طریق سفارت آلمان ارایه میشود.

چهار سال پیش وقتی من برای این ویزا اقدام کردم , سختگیری آنچنانی روی انگیزه نامه , رزومه , مدرک زبان یا سابقه کاریابی های آنلاین وجود نداشت.

اکنون اما ارایه مدارک به سفارت نیاز به طراحی خاصی دارد. اولین عنصر انسجام و پیوستگی عناصر پرونده شما با هم است. اینکه تمامی مدارک شما بازگوکننده یک واقعیت باشد و آن انگیزه و تخصص کافی برای ورود به بازار آلمان است.

🔥نکات ظریفی باید در رزومه نویسی شما رعایت شوند.

🔥همچنین قدرت زبانی شما باید گویای آمادگی شما برای ورود به بازار کاری آلمان باشد. چه آلمانی چه انگلیسی

🔥و اما مهمترین نکته که ۹۰ درصد موفقیت یا ریجکت شما را مشخص میکند, انگیزه نامه است.

انگیزه نامه میتواند برای شما حکم تمام کننده ای داشته باشد. در نوشتن آن بسیار دقت کنید. در ویدئوی انتهای صفحه اهمیت و اصول نوشتن انگیزه نامه را توضیح میدهم.

🔥پرونده ای ک به سفارت ارایه میدهید باید باحساسیت خاصی تدوین و تهیه شود. مدارک زبانی یا کلاسهایی ک گذارنده اید. چه بصورت خصوصی چه در موسسات. و همچنین دوره های خودخوان زبان که خودتان داشته اید باید با دقت نوشته و ارایه شوند. همچنین رزومه شما متناسب با استاندارد المان و به روز باشد. نامه هایی ک از شرکتها به عنوان گواهی کاری میگیرید نیز باید مفهوم معرفی و پیشنهادی داشته باشند.

🔥در انتها این نکته را بدانید, خوب بودن این مدارک بصورت مجزا بازهم کافی نیست. سعی کنید بین آنها انسجام وپیوستگی ایجاد کنید. پایه کار شما باید انگیزه نامه باشد. انگیزه نامه باید سناریوی کار شما باشد.قصه ای ک در انگیزه نامه تعریف میکنید اصلی ترین بخش پرونده شما و سایر اجزا بازیگران این قصه در نقشهای مکمل باید تلقی شوند.
🔥موفقیت یا ریجکت ویزای جاب سیکر , یک مساله روانی است. یک مساله تاثیری است. شما باید یک قصه ی تاثیر گذار و قانع کننده ارایه دهید. تمامی کسانی ک برای ویزا مراجعه میکنند مدارک لازم را بهمراه دارند. روح و جان درون این پرونده هست که شمارا متمایز میکند.سعی کنید یک سیستم یکپارچه را به عنوان پرونده خوب تنظیم کنید.

🔥اگر نیاز به توضیحات بیشتری در این مورد دارید و یا برای تدوین پرونده اتان نیاز به مشاوره دارید , از بخش تماس , با ما تماس بگیرید

https://www.youtube.com/watch?v=pf_ql-GvdOM&t=48s

خدمات ما پس از ورود شما به آلمان

🔥 تهیه منزل و ثبت شدن آدرس در شهرداری

🔥 افتتاح حساب

🔥 بیمه درمانی

🔥 درخواست مسترکارت

🔥 تمدید ویزا در اداره خارجی ها

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top