نترسیم.ادامه بدیم.میتونیم

گاهی شکستها میان.. گاهی ترسها.. و زیاد میشن و تو دپرس میشی

همه چیز انگار بت میگن نمیتونی

اما وقت شروع دوبارس

وقت رسیدن ب رویاهاس

با این حرفا کاری درست نمیشه

وقتشه خودی ب دنیا نشون بدیم

وقتشه بترکونیم

شاد باشیم از توانایی هامون.. بریم ب سمت هدفامون..

زندگیه و همین بالا پاییناش

اما کسی موفق میشه.. کسی سعادتمند میشه و خوشحال..

ک ادامه بده

و به خودش بگه میتونم..

دشمن ما خودمونیم.. و منجی ما خودمون..

درود ب زندگی.. به پویایی.. منتظرمونه تا هرکاری که دوس داریم رو انجام بدیم

زندگی صحنه ای است برای درخشیدن

برای معجزه کردن.. دنیا رو فتح کردن.. ب شدت لذت بردن.. ب شدت وسیع شدن

اما الماس درونمون رو منزوی نکنیم و بهش نگیم نمیتونه

بهش بگیم فتح دنیا منتظرته

تو میتونی انحامش بدی

اینا امیدبخشی نیست بلکه تمامی ما میتونیم بزرگترین کارها رو بکنیم اگر خودمون رو باور کنیم

باور ینی چی؟ ینی هرچیزیو بخایم میشه بش رسید

با رفتن تو مسیرش.تلاش و استمرار

بریم و پیاده کنیم آنچه در درنمون موج میزنه رو.آن گنج و آن الماس درخشان درونمون رو

25 بهمن 94

omid ahangarani

امید آهنگرانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top