مشاوره فروش در آمازون

خدمات ما

در صورت داشتن محصول :

سرچ بازار برای این محصول در زمینه میزان فروش , میزان تقاضا, تعداد رقبا. تنوع قیمتها.

یافتن تامین کننده و بهترین قیمت خرید

در صورت نداشتن محصول :

پیدا کردن فرصتهای بازار. محصولهای پرفروش . انتخاب محصول برحسب میزان بودجه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top