لایو مشترک امید با شیما دانشجوی پزشکی در آلمان

حصیل پزشکی و دندانپزشکی در آلمان با توجه مزایای تحصیل در این کشور بسیار مورد تقاضا است. تقاضای تحصیل در آلمان به علت رایگان بودن و همچنین کیفیت مطلوب آموزش در این کشور از همه ی نقاط دنیا وجود دارد. در این کشور دانشگاه های پزشکی بسیار معتبری وجود دارد که مورد تایید تقریباً همه دنیا می باشند، افرادی که تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در این کشور را انتخاب می کنند، شانس اقامت در این کشور و یا به عبارتی مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل در این کشور را نیز دارند. این روش در کنار روش هایی مثل ثبت شرکت، اخذ ویزای کار و سرمایه گذاری از روش های مهاجرت به آلمان هستند.

در این ویدیو سعی کردم به اکثر سوالات ایجاد شده پاسخ بدیم

https://youtu.be/5C8Ouo9DNK4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top