سخت,تلخ,اما ادامه بدیم

امروز ۱۱ آبان بود

دیروز شتاب دهنده ای که رفتم خوششون اومد از طرح.فایلی فرستادن تا پر کنم و بفرستم.چقد هزینه داره و خیلی سوالای دیگه

سنگ کوچیکی بر سر راه اومد اما.از دیروز درگیر اون بودم

حل شد و باعث شد حتی اتفاق بهتری بیفته

صبور باشیم در سختی ها و مشکلات

خدا برای ما نقشه ای داره و مارو از جاهای سخت و آسانی عبور میده تا خیلی چیزها یاد بگیریم

این یاد گرفتن گویا همیشگی خواهد بود

باید بپذیریم که تا باشیم و باشیم, همیشه زندگی همینه

بپذیریمش با خوشی و سختیش

منتظر این نباشیم مشکلات برای همیشه برن

بلکه زندگی کنیم.سختی اومد صبور باشیم تا بگذره

و در خوشی ها هم نهایت استفاده از زندگی رو ببریم

این ترکیب عجیب اسمش زندگی هست

یاعلی

omid ahangarani امید آهنگرانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top