خسته اما امیدوار

گاهی فک میکنم همین وبلاگ بدون بازدید حداقل برای خالی شدن خودم از درد و دل خوبه

مشکل کوچیک فنی ای پیش اومده که بزودی برمیگردیم به دیتا بیسی بزرگ از بیزنسها

من ایمان و اعتقاد بزرگی دارم به چیزی که دارم میسازم

میدونم سختی ها در راهند

اما اشتیاق, بزرگ اندیشی,خلاقیت و جسارت اجراش رو دارم

که یک کمپانی جهانیش کنم

چیزی که حرفها برای گفتن داشته باشه

نیروی متخصص خودش جور میشه.هسته ی اصلی رو دارم.

زندگی فرصتی هست که بدون ترس باید در اون کارای مهیج بکنیم و ازش لذت ببریم

هر چقدر که میخواد طول بکشه

فعلآ که هستیم

به یاری خودت ای عشق….

ای کسی که همیشه کمک کردی

به من درس ها دادی با سختی های راه

باز خودت کمک کن و امید بده

باز خودت امید ببخش

اشکهام میریزه اما با عشق ادامه میدم

ازت میخوام این قصه رو با لذت و ارامش و اسایش ببری جلو

کمی موفقیت و خوشحالی بده

خستگی هام رو بگیر

یا حق

به امید خودت

سپردم به خودت

آخر قصه رو خودت زیبا کن

به ما بیاموز قوی باشیم در این حجم از سختی ها,تنهایی ها,بی پولی ها و بی کسی ها ..

16 آبان 94

شرق تهران

omid ahangarani امید آهنگرانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top