تاسیس رستوران در آلمان

از لحاظ منطقی تاسیس رستوران در آلمان پیچیده نیست، همچنین می تواند بسیار پر هزینه باشد. تعداد زیادی از ساکنان، آلمان را کشوری با بزرگترین صنایع غذایی و نوشیدنی در اروپا می دانند. بخش مواد غذایی آلمان در حال حاضر بخش چهارم در اقتصاد با تعداد زیادی از شرکت های فعال در زمینه و بیش از نیم میلیون کارکنان در رستوران ها و یا شرکت های تولید مواد غذایی است.

شرایط تاسیس رستوران در آلمان

در آلمان ده ها هزار کسب و کار وجود دارد، که متشکل از شرکت های خصوصی کوچک تا شرکت های بزرگ است. در واقع بخش بزرگی از علل برجسته اقتصاد آلمان در سطح جهان می تواند به کسب و کارهای کوچک و متوسط مرتبط باشد. دولت آلمان برای ایجاد هر نوع کسب و کار بسیار خوش آمدگو است، صرف نظر از این که آیا این یک کارآفرین آلمانی یا خارجی است. هنگام تاسیس یک رستوران در آلمان، صاحب باید قوانین مرتبط زیر را در نظر بگیرد:
  • واردات مواد غذایی و نوشیدنی ها
  • قوانین برچسب زدن مواد غذایی
  • قانون مربوط به محصولات حیوانی
  • قوانین مربوط به مواد غذایی منجمد
  • قانون گواهی بهداشتی برای مواد غذایی
https://youtu.be/MhyJ7X9uOGo
صحبت های مهندس بوذری را در این مورد میشنویم

در پایان اگر نیاز به مشاوره تخصصی دارید با ما تماس بگیرید


لینک رزرو مشاوره تلفنی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top