به امید فردا

چند ساعتی میشه وارد ۱۰ آبان شدیم

ساعت ۳:۳۸ بامداد

کم کم باید صدای اذان رو بشنوم

تازه فایل پاورپوینت رو برای جلسه ی فردا آماده کردم

بخابم که ساعت ۱۱ فردا باید اونجا باشم

هر چه صلاح است همان میشود..

omid ahangarani امید آهنگرانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top