انگیزه نامه یا SOP برای ویزای جویای کار(جاب سیکر)

یکی از دوستان که کارشون مدیریت بیمارستانی هست، سوال کردن که برای ویزای جاب سیکر  (یا جویای کار) چه انگیزه نامه ای(SOP) بنویسیم.
چند بخش مهم که لزوما انگیزه نامتون باید داشته باشه رو بطور مثال در دو وویس زیر میتونید بشنوید.
وویس ها درکانال تلگرام
ادرس:
T.me/togermany

#جاب_سیکر
#جویای_کار
#امیدآهنگرانی
#omidahangarani

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top