آینده ی طراحی اپلیکیشنها

 

یک مطالعه ی یک ساعته

شانزده مهر

۹۴

۲:۰۰ – ۳:۰۰ Am

 

Screenshot_2015-10-08-01-57-22

من هم معتقدم یو ای از بین خواهد رفت و یو ایکس حرف اولو میزنه

ابتدای این مقاله میگه ک بزودی مردم سراغ اپ نمیرند،

اپ سراغ مردم میاد و نیازشو بهش یاداور میشه و پاسخ هم میده

در حجم عظیم تبلیغات و داده ها و سرویسها، کی.برندس?

کسی ک تو مترو و تی وی تبلیغ کنه تا مردم ببیننش?

نه

کسی ک سراغ نیاز مردم بره مثل ی دوست و خیلی هم هوشمند

اینا رو باید مد نظر داشته باشیم 

dd

بزودی دو دسته شرکت داریم

یک، شرکتهایی.ک محصول میسازند و با تبلیغ از.مردم میخان اونهارو ببینند

دو، شرکتهایی ک ب دیدن مردم میرن و نیازشون رو بهش یاداوری میکنن و سپس بهشون پاسخ نیاز رو میدن

Screenshot_2015-10-08-02-12-15

 

چگونه اپی بسازیم?
محصولی ک.مخاطب با ان زندگی.کند .در ان زندگی کند،مثل یک جزیره.
مخاطب را بقیه ی سرویسهای مزخرف.دورکنید و در جزیره ی.خودتون ساکن کنید

omid ahangarani امید آهنگرانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top